Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Nagy örömünkre szolgál, hogy érdeklődést tanúsított vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem különösen fontos a Wanderlee Magyarország Kft. Irányításában. A Wanderlee Magyarország Kft. Internetes oldalainak használata a személyes adatok semmilyen jelzése nélkül lehetséges; Ha azonban az adatközlő weboldalunkon keresztül speciális vállalati szolgáltatásokat kíván használni, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és nincs törvényi alapja az ilyen feldolgozásnak, általában az érintetttől kapunk hozzájárulást.

A személyes adatok feldolgozása, mint például az adatalany neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma mindig összhangban van az általános adatvédelmi szabályzattal (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemnek megfelelően a Wanderlee Magyarország Kft. Ezen adatvédelmi nyilatkozat segítségével vállalkozásunk szeretné tájékoztatni a nagyközönséget az általunk összegyűjtött, felhasználható és feldolgozott személyes adatok természetéről, hatóköréről és céljáról. Ezenkívül az adatalanyokat ezen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

A Wanderlee Magyarország Kft. Vezérigazgatója számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Azonban az internet alapú adatátvitelek elvileg biztonsági hiányosságok lehetnek, így az abszolút védelem nem biztosítható. Emiatt minden adatközlő személy szabadon továbbíthatja a személyes adatokat más eszközökkel, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A Wanderlee Magyarország Kft. Adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadására használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség számára, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először meg kell magyaráznunk a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatok: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“adatalanyra”) vonatkozó információk. Az azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosítóval, például névvel, azonosítószámmal, helyadattal, online azonosítóval vagy egy vagy több, a fizikai, élettani, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitását.

 • b) Az adatalany

  Az adatalany minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatfeldolgozó dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás minden olyan művelet vagy műveletcsoport, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatokon keresztül, akár automatizált módon, akár gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, átruházás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy kombináció, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben a feldolgozásukat korlátozzák.

 • e) Profilozás

  A profilolás a személyes adatoknak a természetes személyre vonatkozó egyes személyes szempontok értékelésére szolgáló személyes adatok felhasználását magában foglaló személyes adatok automatizált feldolgozását jelenti, különösen a természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy megjósolására , érdekek, megbízhatóság, viselkedés, helyszín vagy mozgások.

 • f) Pseudonosítás

  A pszeudonosítás a személyes adatok feldolgozása oly módon, hogy a személyes adatok többé nem használhatók fel további adatok felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak annak biztosítására, hogy hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) A feldolgozásért felelős vezérlő vagy vezérlő

  A feldolgozásért felelős adatkezelő vagy adatkezelő a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal közösen meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és eszközeit; amennyiben az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelő vagy a kinevezésére vonatkozó különleges kritériumok uniós vagy tagállami jogszabályok szerint biztosíthatók.

 • h) Processzor

  A processzor természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.

 • i) címzett

  A kedvezményezett természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelyhez a személyes adatokat nyilvánosságra hozzák, függetlenül attól, hogy harmadik fél vagy sem. Azok a hatóságok azonban, amelyek az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők címzetteknek; ezeknek az adatoknak az említett hatóságok általi feldolgozása a feldolgozás céljai szerint megfelel az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, kivéve az érintettet, az adatkezelőt, a feldolgozót és azokat a személyeket, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen felügyelete alatt személyes adatok feldolgozására jogosultak.

 • k) Engedélyezés

  Az adatalany beleegyezése minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű megjelölés, amelyre az érintett kívánja, hogy nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekvéssel egyetértést jelent a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban .

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban érvényes adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemre vonatkozó egyéb rendelkezések tekintetében az adatkezelő:

Wanderlee Magyarország Kft

Gém u. 5.

2090 Remeteszőlős

Magyarország

Telefon: 36 30 846 1368

E-mail: hello@syl-artdecor.hu

Weboldal: www.syl-artdecor.hu.

3. Cookie-k

A Wanderlee Magyarország Kft. Internetes oldala cookie-kat használ. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket internetes böngészőn keresztül számítógépes rendszerben tárolnak.

Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amelyen az internetes oldalak és kiszolgálók hozzárendelhetők az adott böngészőhöz, amelybe a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és kiszolgálók számára, hogy megkülönböztessék a dák egyéni böngészőjét más internetes böngészőktől függően, amelyek más cookie-kat tartalmaznak. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító használatával.

A cookie-k használatával a Wanderlee Magyarország Kft. Felhasználóbarát szolgáltatásokat biztosít a felhasználó számára, amelyek nem lennének lehetségesek a cookie beállítás nélkül.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó szemében. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy – amint azt korábban említettük – felismertük weboldalainkat. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a honlapunk használatát. A cookie-kat használó weboldal felhasználónak, például nem kell belépnie a hozzáférési adatokhoz minden alkalommal, amikor a weboldalt elérik, mert ezt átveszi a weboldal, és a cookie így tárolódik a felhasználó számítógépes rendszerében. Egy másik példa az online boltban lévő bevásárlókocsi süti. Az online áruház emlékezik az olyan cikkekre, amelyeket az ügyfél a cookie-n keresztül a virtuális bevásárlókocsiba helyezett.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja weboldalunkon keresztül a cookie-k beállítását az internetböngésző megfelelő beállítása révén, és így véglegesen tagadhatja a cookie-k beállítását. Továbbá a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével. Ez minden népszerű Internet böngészőben lehetséges. Ha az adatalany kikapcsolja a cookie-k beállítását az internetböngészőben, akkor nem minden weboldalunk funkciói használhatók teljes mértékben.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Wanderlee Magyarország Kft. Honlapja általános adatokat és információkat gyűjt össze, amikor az adatalany vagy az automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ez az általános adat és információ tárolódik a kiszolgáló naplófájljaiba. A gyűjtött (1) használt böngésző típusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eléri honlapunkat (ún. Referrerek), (4) (6) az internetes protokoll címét (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatóját, valamint (8) az egyéb hasonló adatokat és információ, amelyet az információtechnológiai rendszerünk elleni támadások esetén használhatunk.

Ezen általános adatok és információk felhasználása esetén a Wanderlee Magyarország Kft. Nem von le következtetéseket az érintettről. Inkább ezekre az információkra van szükség, hogy (1) helyesen töltsük be weboldalunk tartalmát, (2) optimalizálja weboldalunk tartalmát és hirdetését, (3) biztosítsa informatikai rendszereink és honlaptechnológiánk hosszú távú életképességét , és (4) a bűnüldözési hatóságoknak a számítógépes támadás esetén büntetőeljáráshoz szükséges információkkal kell rendelkezniük. Ezért a Wanderlee Magyarország Kft statisztikailag anonim módon gyűjtött adatokat és információkat elemzi, azzal a céllal, hogy növeljük vállalkozásunk adatvédelmi és adatbiztonságát, és biztosítsuk az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét.

5. Regisztráció honlapunkon

Az adatkezelőnek lehetősége van arra, hogy a személyes adatok feltüntetésével regisztráljon az adatkezelő honlapján. Mely személyes adatokat továbbítanak a vezérlőnek a bejegyzéshez használt megfelelő bemeneti maszk határozza meg. Az adatalany által bevitt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő belső használatra és saját céljaira tárolja és tárolja. A vezérlő kérheti egy vagy több processzor (pl. Csomagszolgálat) átvitelét, amely személyes adatokat is felhasznál, belső célra, amely a vezérlőnek tulajdonítható.

Az adatkezelő honlapján történő regisztrációval az internetszolgáltató (ISP) által kiosztott és az adatalany által használt és a regisztráció időpontját is használó IP-címet is tárolja. Ezen adatok tárolása háttérbe szorul, hogy ez az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk szolgáltatásaink visszaélésszerű használatát, és szükség esetén lehetővé tegyük az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását. Emiatt az adatok tárolása szükséges a vezérlő biztosításához. Ezeket az adatokat nem továbbítják harmadik személyeknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatok átadását, vagy ha az átruházás büntetőeljárás célját szolgálja.

Az adatalany nyilvántartásba vétele – a személyes adatok önkéntes megjelölésével – lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy olyan adattartalom tartalmat vagy szolgáltatásokat kínáljon, amelyek kizárólag a regisztrált felhasználók számára a szóban forgó ügy jellege miatt ajánlhatók fel. A regisztrált személyek bármikor megváltoztathatják a regisztrálás során megadott személyes adatokat, vagy teljesen törölhetik őket az adatkezelő adatállományából.

Az adatkezelő minden esetben kérésre tájékoztatást ad minden egyes adatalanynak arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintettről. Ezenkívül az adatkezelő az érintett kérésére vagy adatairól kijavítja vagy törli a személyes adatokat, amennyiben nincsenek kötelező tárolási kötelezettségek. E tekintetben az adatkezelő alkalmazottai teljes körűen elérhetőek az érintett személyként.

6. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül

A Wanderlee Magyarország Kft. Honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalati gyors elektronikus kapcsolatot, valamint közvetlen kommunikációt velünk, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél (e-mail cím) általános címét is. Ha az adatalany e-mailen vagy kapcsolattartási formán keresztül kapcsolatba lép a vezérlővel, az adatalany által továbbított személyes adatok automatikusan tárolódnak. Az adatkezelő által önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az adatfeldolgozás vagy az adatkezelés céljából történő tárolás céljából tárolják. A személyes adatok harmadik félnek történő átadása.

7. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adatkezelő személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges idő alatt dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben azt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók olyan jogszabályokban vagy jogszabályokban biztosítják, amelyekre az adatkezelő vonatkozik nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes törvényhozó által meghatározott tárolási idő lejár, a személyes adatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően rendszeresen blokkolják vagy törlik.

8. Az érintett jogai

 • a) A visszaigazolás joga

  Az európai jogalkotónak minden érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől megkaphassa annak megerősítését, hogy az őt érintő személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az adatalany élni kívánja e megerősítési joggal, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden jogalanynak joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatairól és az információ másolatáról szóló ingyenes információkat. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek az érintett számára biztosítják az alábbi információkhoz való hozzáférést:

  • a feldolgozás célja;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy fogják nyilvánosságra hozni, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben részesülők;
  • ahol lehetséges, a tervezett időszakot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az említett időszak meghatározására használt kritériumok;
  • az adatkezelőnek a személyes adatok javításával vagy törlésével kapcsolatos kérése, illetve az adatalany személyes adatainak feldolgozásának korlátozása, illetve az ilyen feldolgozás ellen kifogás kérése;
  • a panasz benyújtásának jogát a felügyeleti hatósághoz;
  • ahol a személyes adatokat nem gyűjtik az adatalanyról, minden rendelkezésre álló információ forrásukról;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalábbis ezekben az esetekben az értelmezhető logikával kapcsolatos lényeges információk, valamint a megvalósítás jelentősége és tervezett következményei ilyen feldolgozás az érintett számára.

  Továbbá az érintettnek joga van ahhoz, hogy információt szerezzen arról, hogy a személyes adatokat átruházták-e egy harmadik országra vagy egy nemzetközi szervezetre. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatni az átruházással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha egy adatalany igénybe kívánja venni e hozzáférési jogot, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. A feldolgozás céljait figyelembe véve az érintettnek joga van ahhoz, hogy hiányos személyes adatokat töltsön ki, beleértve kiegészítő nyilatkozatot is.

  Ha az adatalany ezt a jogot helyesbítésre kívánja használni, bármikor felveheti az adatkezelő bármely alkalmazottját.

 • d) törlési jog (elfelejtendő)

  Az európai jogalkotó minden adathoz az európai jogalkotónak joga van ahhoz, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül megkaphassa az őt érintő személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles a személyes adatokat törlése indokolatlan késedelem nélkül, amennyiben az alábbi indokok egyike mindaddig, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatok már nem szükségesek az összegyűjtött vagy más módon feldolgozott célokhoz képest.
  • Az adatalany visszavonja az engedélyt, amelyre a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján történik, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az adatalany kifogásolja a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, és a feldolgozásra vonatkozóan nincsen nyomós, jogos indok, vagy az adatalany a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése szerinti feldolgozás tárgyát képezi.
  • A személyes adatokat jogellenesen feldolgozták.
  • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogszabályok szerinti jogi kötelezettségnek való megfeleléshez, amelyre az adatkezelő vonatkozik.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalombiztosítási szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték össze.

  Ha a fenti okok egyike érvényes, és az adatalany kérni kívánja a Wanderlee Magyarország Kft. Által tárolt személyes adatok törlését, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Wanderlee Magyarország Kft. Munkavállalójának haladéktalanul biztosítania kell a törlési kérelem teljesítését.

  Amennyiben az adatkezelő személyes adatokat nyilvánosságra hozott és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő – a rendelkezésre álló technológiát és a végrehajtás költségeit figyelembe véve – ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is. a személyes adatok feldolgozását végző adatkezelők, akiket az adatkezelő kérte az ilyen adatkezelőktől az ilyen személyes adatokra mutató linkekről, másolatokról vagy azok másolásáról, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Wanderlee Magyarország Kft. Alkalmazottai egyedi esetekben gondoskodnak a szükséges intézkedésekről.

 • e) A feldolgozás korlátozásának joga

  Minden egyes érintettnek joga van ahhoz, hogy az európai jogalkotó megkaphassa az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbiak egyike érvényes:

  • A személyes adatok pontosságát vitatja az érintett, egy olyan időszakra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • A feldolgozás jogellenes, és az adatalany tiltakozik a személyes adatok törlésével és a kérésekkel szemben a használatuk korlátozása helyett.
  • Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozás céljából történő feldolgozására, de az adatalany az állítólagos jogi követelések létrehozására, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.
  • Az adatalany kifogásolta a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése szerinti feldolgozást, annak ellenőrzéséig, hogy az adatkezelő jogszerű okok felülbírálják-e az érintett személyét.

  Ha a fent említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az adatalany kérni kívánja a Wanderlee Magyarország Kft. Által tárolt személyes adatok feldolgozásának korlátozását, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Wanderlee Magyarország Kft. Alkalmazottja megszervezi a feldolgozás korlátozását.

 • f) Az adatok hordozhatóságának joga

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy megkapja az őt érintő személyes adatokat, amelyet az adatkezelőnek nyújtott, strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek átadja anélkül, hogy akadályozná az adatkezelőt, amelyhez a személyes adatokat megadták, amennyiben a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul a GDPR-t vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontját vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződést, és a feldolgozást automatizált módon végzik, amennyiben a feldolgozás nem szükséges közfeladatot ellátó feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során.

  Ezenkívül a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátadáshoz való jogának gyakorlása során az érintettnek joga van ahhoz, hogy a személyes adatok közvetlenül az egyik vezérlőtől a másikig továbbíthatók legyenek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és amikor ilyen hátrányosan befolyásolják mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítésére az adatalany bármikor felveheti a kapcsolatot a Wanderlee Magyarország Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • g) A kifogás joga

  Az európai jogalkotó minden érintett számára biztosítja a jogot arra, hogy saját helyzetére vonatkozó okokból bármikor az e) vagy f) pontján alapuló személyes adatok feldolgozására kifogást emeljen ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése alapján. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Wanderlee Magyarország Kft. A kifogás esetén a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, hacsak nem bizonyíthatjuk az adatfeldolgozás kényszerítő jogos indokait, amelyek felülbírálják az érintettek érdekeit, jogait és szabadságait, illetve a jogi igények.

  Ha a Wanderlee Magyarország Kft. Személyes adatait közvetlen marketing célokra dolgozza fel, az érintettnek bármikor jogában áll az őt érintő személyes adatok feldolgozását ilyen marketing céljából kifogásolni. Ez olyan mértékű profilalkotásra vonatkozik, amely az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az adatalany a Wanderlee Magyarország Kft.-hez fordul a közvetlen marketing célú feldolgozáshoz, a Wanderlee Magyarország Kft. A személyes adatokat e célból nem kezeli.

  Ezenkívül az érintettnek saját különleges helyzetével kapcsolatos okokból kifogásolnia kell a Wanderlee Magyarország Kft. Számára a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását tudományos vagy történeti célú kutatás céljából, vagy statisztikai célból A GDPR 89. cikkének (1) bekezdése, kivéve, ha az adatfeldolgozás közérdekű feladat elvégzéséhez szükséges.

  A kifogás joga gyakorlása érdekében az adatalany kapcsolatba léphet a Wanderlee Magyarország Kft. Bármely alkalmazottjával. Ezenkívül az adatalany az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások használatával összefüggésben és a 2002/58 / EK irányelv rendelkezéseitől függetlenül szabadon felhasználhatja az automatizált eszközökkel szembeni, a műszaki előírásokkal szembeni jogát.

 • h) automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára arra, hogy ne kizárólag olyan automatizált feldolgozáson alapuló döntést hozzon, amely kizárólag az automatizált feldolgozáson alapul, beleértve a profilalkotást is, amely joghatással jár az őt érintő joghatással szemben, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az uniós vagy tagállami jogszabályok nem engedélyezik, amelyekre az adatkezelő vonatkozik, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket hoz az érintett jogainak és szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, vagy (3) nem az adatalany explicit beleegyezésén alapul.

  Ha a határozat (1) az adatalany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatalany kifejezett beleegyezésén alapul, a Wanderlee Magyarország Kft. Megfelelő intézkedéseket tesz az adatalany jogait és szabadságait és jogos érdekeit, legalábbis az adatkezelő részéről az emberi beavatkozás megszerzéséhez való jogot, az álláspontját és a határozat vitatását.

  Ha az adatalany az automatizált egyéni döntéshozatalra vonatkozó jogokat kívánja gyakorolni, bármikor felveheti a kapcsolatot a Wanderlee Magyarország Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi engedély visszavonására vonatkozó jog

  Minden egyes érintettnek joga van az európai jogalkotó számára, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását a személyes adatai feldolgozásához.

  Ha az érintett a visszavonási jogát kívánja élni, bármikor felveheti a kapcsolatot a Wanderlee Magyarország Kft. Bármely alkalmazottjával.

9. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazására és használatára (névtelenítési funkcióval)

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google Analytics elemét (az anonymizer funkcióval). A Google Analytics webes elemzési szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között olyan adatokat gyűjt össze a webhelyről, amelyről egy személy jött (úgynevezett referrer), mely aloldalakat látogattak meg, illetve milyen gyakorisággal és milyen időtartamra nézett egy aloldal. A webes elemzést elsősorban a weboldal optimalizálására és az internetes hirdetések költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics elem üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics segítségével végzett webes elemzéseknél a vezérlő az “_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ennek az alkalmazásnak az alkalmazásával az internetes kapcsolat IP-címét a Google rövidíti, és névtelenül adja meg honlapjainknak az Európai Unió valamely tagállama vagy egy másik Szerződő Állam hozzáférését az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz.

A Google Analytics elemének célja, hogy elemezze a webhelyünk forgalmát. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között felméri weboldalunk használatának értékelésére, valamint internetes jelentések készítésére, amelyek weboldalainkat bemutatják, és más szolgáltatásokat nyújtanak internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez el az adatalany informatikai rendszerére. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google engedélyezi honlapunk használatának elemzését. Az internetes oldal egyikének, amelyre a vezérlő működik, és amelybe a Google Analytics elemet integrálták, az érintettek információtechnológiai rendszerének internetböngészője automatikusan továbbítja az adatokat a Google Analytics elem az online hirdetés és a jutalékok rendezése céljából a Google számára. E technikai eljárás során a vállalat a Google személyes adatait ismerte fel, például az adatalany IP-címét, amely a Google számára szolgál többek között a látogatók eredetének és a kattintások megismerésének,

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint például a hozzáférési idő, a hozzáférés helyszíne és a weboldal látogatóinak gyakorisága. Az internetes oldalunkon tett látogatások során az ilyen személyes adatokat, köztük az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google Analytics számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google Analytics által létrehozott, a weboldal használatával kapcsolatos adatok gyűjtéséért, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásáért, valamint annak lehetőségétől, hogy kizárjon ilyen . E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout hivatkozás alatt és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény a Google Analytics segítségével javasolja JavaScript használatát, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk esetleg nem kerülnek továbbításra a Google Analytics szolgáltatásban. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az adatalany informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen. html. A Google Analytics további magyarázata a https://www.google.com/analytics/ https://www.google.com/analytics/ címen található.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy olyan hirdetéseket jelenítsen meg az internethasználók számára, akik korábban a vállalati webhelyen tartózkodtak. A Google remarketing integrációja ezért lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználóalapú hirdetéseket hozzon létre, és így releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdeklődő internetezők számára.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Inc., az 1600-as Amphitheatre Pkwy, a Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google remarketing célja a releváns hirdetések beillesztése. A Google remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg a Google hálózaton vagy más olyan weboldalakon, amelyek az egyéni igényeken alapulnak, és megfelelnek az internethasználók érdekeinek.

A Google Remarketing cookie-t állít be az adatalany informatikai rendszerén. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi honlapunk látogatóinak felismerését, ha olyan egymást követő weboldalakat hív fel, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden olyan internetes oldalon, ahol a szolgáltatást a Google Remarketing integrálja, az érintett webes böngészője automatikusan azonosítja a Google-t. E technikai eljárás során a Google olyan személyes adatokat kap, mint a felhasználó IP-címe vagy szörfözéses viselkedése, amelyet a Google többek között a releváns hirdetések beillesztésére használ.

A cookie-t személyes adatok tárolására használják, például az interneten látogatott internetes oldalakon. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany – a fentiek szerint – bármikor megakadályozhatja a cookie-k weblapunkon történő beállítását az alkalmazott böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészőn vagy más szoftveren keresztül.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogásolja a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. E célból az adatalanynak fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads címre mutató linket, és meg kell adnia az adatalany által használt minden internetböngészőben a kívánt beállításokat.

A Google további információi és a Google tényleges adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a webhelyen az adatkezelő beépítette a Google AdWords programot. A Google AdWords az internetes hirdetések szolgáltatása, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor eredményei és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy előzetesen definiálják azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével a Google keresési találataiban szereplő hirdetés csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a keresőmotort felhasználja a kulcsszóhoz kapcsolódó keresési eredmények lekérésére. A Google hirdetési hálózatában a hirdetéseket az érintett weboldalakra osztják fel automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google AdWords célja a weboldalunk promóciója a releváns hirdetések harmadik felek weboldalain, valamint a Google keresőmotorjának eredményei és harmadik fél hirdetésének beillesztése révén.

Ha egy adatalany egy Google-hirdetésen keresztül jut el weboldalunkhoz, egy konverziós cookie-t helyeznek el az adatalany informatikai rendszerén keresztül a Google-on keresztül. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszti érvényességét, és nem használja fel az érintettet. Ha a cookie nem járt le, akkor a konverziós cookie-t használják annak ellenőrzésére, hogy bizonyos aloldalakat, például egy online boltrendszeren lévő bevásárlókosarat felkerestek a weboldalunkon. A konverziós cookie révén a Google és az adatkezelő is meg tudja érteni, hogy az a személy, aki elérte az AdWords hirdetést webhelyünkön, értékesítést hozott létre, vagyis végrehajtotta vagy visszavonta az értékesítést.

A konverziós cookie használatával gyűjtött adatokat és információkat a Google használta weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozásához. Ezeket a látogatási statisztikákat azért használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetésekkel kiszolgált összes felhasználó számát, hogy megbizonyosodjon az egyes AdWords hirdetések sikereiről vagy kudarcairól, és hogy optimalizálja AdWords hirdetéseinket a jövőben. Sem a cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak információt a Google-tól, amely képes azonosítani az érintettet.

A konverziós cookie tárolja a személyes adatokat, például az interneten látogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk az internetes oldalainkat, az adatok, beleértve az adatalany által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat átadhatja harmadik feleknek.

Az adatalany bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását weboldalunkon keresztül, amint azt már korábban említettük, az alkalmazott internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadják a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google számára, hogy egy konverziós cookie-t helyezzen az adatfeldolgozó informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngésző vagy egyéb szoftverprogramok segítségével.

Az adatalanynak lehetősége van kifogásolni a Google érdeklődésen alapuló hirdetését. Ezért az adatalanynak hozzáférést kell biztosítania a www.google.de/settings/ads linktől mindegyik böngészőhöz, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

A Google további információi és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések letölthetők a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen.

12. Adatvédelmi rendelkezések a Jetpack for WordPress alkalmazására és használatára vonatkozóan

Ezen a weboldalon a vezérlő beépítette a Jetpackot. A Jetpack egy WordPress plug-in, amely további funkciókat nyújt a weboldal üzemeltetője számára a WordPress-en alapulóan. A Jetpack lehetővé teszi az internetes oldal üzemeltetőjének, többek között a webhely látogatóinak áttekintését. Az ehhez kapcsolódó bejegyzések és kiadványok megjelenítésével, illetve az oldal tartalmának megosztására való képességével lehetőség van a látogatók számának növelésére is. Ezenkívül a biztonsági funkciók beépülnek a Jetpackba, így a Jetpack használatát biztosító webhely jobban védve van a brute force támadásokkal szemben. A Jetpack optimalizálja és felgyorsítja a képek betöltését a weboldalon.

A Jetpack Plug-Ins for WordPress üzemeltetője a Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, Egyesült Államok. Az operatív vállalat a Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok által létrehozott nyomkövetési technológiát használja.

A Jetpack cookie-t állít be az adatalany által használt információtechnológiai rendszerbe. A cookie-k meghatározását a fentiekben ismertetjük. Az internetes oldal egyikének, amelyre az adatkezelő működtet, és amelyen egy Jetpack összetevő integrált, az internetes böngészőt az adatfeldolgozó informatikai rendszerén keresztül automatikusan megkérik, hogy adjon át adatokat a Jetpack komponens elemzés céljából a Automattic számára. Ezen technikai eljárás során a Automattic megkapja azokat az adatokat, amelyek a weboldal látogatásainak áttekintését szolgálják. Az így kapott adatok az adatalany viselkedésének elemzését szolgálják, amely hozzáférést biztosít a vezérlő internetes oldalához, és elemzésre kerül a weboldal optimalizálása érdekében. A Jetpack komponensen keresztül összegyűjtött adatok nem használhatók az érintett személy azonosítására anélkül, hogy az érintett egy külön kifejezett beleegyezését előzetesen megszeretné. Az adatok a Quantcast bejelentésére is vonatkoznak. A Quantcast ugyanazokat a célokat használja, mint a Automattic.

Az adatalany – ahogy az előzőekben említettük – bármikor megakadályozhatja a weboldalunkon keresztül történő cookie-k beállítását az alkalmazott webböngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen tagadja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Automattic / Quantcast számára, hogy cookie-t állítson be az adatalany informatikai rendszerén. Emellett a Automattic / Quantcast által már használt cookie-k bármikor törlődhetnek böngészővel vagy más szoftverprogramokkal.

Ezenkívül az adatalanynak lehetősége van arra, hogy kifogásoljon az ezen internetes oldal használatával kapcsolatos adatok összegyűjtését, amelyeket a Jetpack cookie hoz létre, valamint ezen adatoknak a Automattic / Quantcast által történő feldolgozásával és annak lehetőségével, hogy kizárja az ilyen . E célból az adatalanynak ki kell nyitnia az opt-out gombot a https://www.quantcast.com/opt-out/ link alatt, amely egy opt-out cookie-t állít be. Az erre a célra felállított opt-out cookie az adatalany által használt informatikai rendszerbe kerül. Ha a cookie-k törlődnek az adatalany rendszerén, akkor az érintettnek ismét fel kell hívnia a kapcsolatot, és új opt-out cookie-t kell beállítania.

Az opt-out cookie beállításával azonban fennáll annak a lehetősége, hogy az adatkezelő nem tudja teljes mértékben felhasználni az adatkezelő weboldalát.

A Automattic vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://automattic.com/privacy/ címen érhetők el. A Quantcast vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.quantcast.com/privacy/ címen érhetők el.

13. Fizetési mód: Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési folyamatként történő felhasználásáról

Ezen a weboldalon a vezérlő beépített komponensei a PayPal-nek. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetéseket az úgynevezett PayPal-fiókokon keresztül kell feldolgozni, amelyek virtuális magán- vagy üzleti fiókokat tartalmaznak. A PayPal a virtuális fizetéseket hitelkártyával is képes feldolgozni, ha a felhasználónak nincs PayPal-fiókja. A PayPal-fiókot e-mail cím segítségével kezeljük, ezért nincsenek klasszikus számlaszámok. A PayPal lehetővé teszi az online kifizetések harmadik felek részére történő beutalását vagy fizetések fogadását. A PayPal elismeri továbbá a megbízott funkciókat és vevővédelmi szolgáltatásokat kínál.

A PayPal európai operatív vállalata a PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Ha az adatalany a megrendelés során az online boltban fizetési opcióként “PayPal” -t választja, automatikusan továbbítja az adatalany adatait a PayPal-nak. A fizetési lehetőség kiválasztásával az adatalany elfogadja a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok átadását.

A PayPal-hez továbbított személyes adatok általában a vezetéknév, a vezetéknév, a cím, az e-mail cím, az IP-cím, a telefonszám, a mobiltelefonszám vagy a fizetés feldolgozásához szükséges egyéb adatok. A vásárlási szerződés feldolgozása olyan személyes adatokat is igényel, amelyek az adott megrendeléssel kapcsolatosak.

Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalás megelőzésére irányul. Az adatkezelő személyes adatokat továbbít a PayPal-ba, különösen ha az adatátvitelhez jogos érdekeltségről van szó. A PayPal és az adatfeldolgozó közötti adatcserét végző személyes adatokat a PayPal továbbítja a gazdasági hitelintézeteknek. Ez a továbbítás személyazonossági és hitelképességi ellenőrzésre szolgál.

A PayPal szükség esetén átadja a személyes adatokat a leányvállalatoknak, a szolgáltatóknak vagy az alvállalkozóknak, amennyiben ez a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez vagy a megrendelésben feldolgozandó adatokhoz szükséges.

Az adatalany bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást a PayPal-től. A visszavonásnak nincs semmilyen hatása a személyes adatokra, amelyeket a (szerződéses) fizetési feldolgozással összhangban kell feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani.

A PayPal vonatkozó adatvédelmi rendelkezései letölthetők a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full címen.

14. A feldolgozás jogalapja

Művészet. 6 (1) lit. a GDPR szolgálja a jogalapot azoknak a műveleteknek a feldolgozásához, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyhez az adatalany részt vesz, például, amikor az adatfeldolgozás műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy más szolgáltatások nyújtásához, akkor a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdése alapján. b GDPR. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékünkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos vizsgálatok esetén. Társaságunkra jogi kötelezettség vonatkozik arra, hogy a személyes adatok feldolgozásához – például az adókötelezettségek teljesítéséhez – a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. c GDPR. Ritka esetekben, a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez lenne például akkor, ha egy látogatót megsértettünk a cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb fontos információkat továbbítanánk orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ezután a feldolgozás az Art. 6 (1) lit. d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekhez használják fel, amelyekre a fent említett jogi okok egyike sem vonatkozik, amennyiben a feldolgozás a társaságunk vagy harmadik fél által folytatott jogos érdekek alkalmazásához szükséges, kivéve, ha az ilyen érdekeket felülírják az adatalany azon érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel azokat kifejezetten az európai jogalkotó említette. Úgy ítélte meg, hogy jogszerű érdeklődést feltételezhet, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (a 47. mondat (2) bekezdés GDPR).

15. Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekei

Ha a személyes adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul A GDPR legitim érdeke, hogy üzleti tevékenységünket a munkavállalóink ​​és a részvényesek jólétének érdekében végezzük.

16. Az a személyes adatok tárolási ideje

A személyes adatok tárolási idejének meghatározására használt kritériumok a megfelelő törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejártát követően a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, feltéve, hogy ez már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötéséhez.

17. A személyes adatok megadása jogszabályi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az adatalany kötelezettsége a személyes adatok átadására; az ilyen adatok nem teljesítésének lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok átadását részben törvényi előírja (pl. Adószabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerről). Néha szükség lehet szerződés megkötésére, hogy az adatalany személyes adatokat szolgáltasson, amelyeket később feldolgozni kell. Az adatalany például köteles személyes adatait megadni, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok nem nyújtása azzal járna, hogy az adatalanygal kötött szerződést nem lehetett megkötni. Mielőtt az adatalany személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármelyik alkalmazottal.

18. Az automatizált döntéshozatal létezése

Mint felelős vállalat, nem használunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot a Német Adatbiztonsági SzövetségAdatvédelmi Irányítója hozta létre, amelyet a WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln magánéletvédelmi ügyvédjeivel együttműködve dolgoztunk ki.